Stap 0 - Initiatieffase

U kunt een CPO project zelf opzetten door samen met een groep kopers op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Maar u kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij een bestaande kopersgroep. Verder hebben veel gemeentes tegenwoordig speciale locaties aangewezen voor CPO ontwikkeling. Hiervoor kunt u zich vaak bij de gemeente inschrijven.
Een aantal van die locaties hebben wij verzameld op een CPO kaart. Daar vindt u per locatie ook de beschikbare links.
Heeft u zelf een goed idee voor een nieuw initiatief maar weet u niet goed hoe u hiermee kunt starten, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het vormen van een kopersgroep en het vinden van een geschikte plek.
Verder kunnen wij voor u de haalbaarheid van uw wensen onderzoeken en brengen wij u in contact met partijen of overheden die u verder kunnen helpen bij het opzetten van uw project.

Stap 1 - Opstartfase

Is er een enthousiaste kopersgroep met een passende locatie en een gedreven architect, GUBU architecten, dan kan het proces nu echt start!
Als eerste gaan wij de woonwensen van de kopers inventariseren. Dit doen we middels een workshop en bijvoorbeeld een excursie. Daarnaast zullen we via een woonwensenenquête specifieke wensen inventariseren met betrekking tot uw woning, de buitenruimte, eventuele collectieve wensen en duurzaamheid. Met deze informatie kunnen wij een goed programma van wensen opstellen.
Naast de woonwensen is het ook noodzakelijk om de kosten inzichtelijk te maken. Wij bekijken per project of er subsidies zijn waar u gebruik van kunt maken.
Als laatste moeten de wensen ook in te passen zijn in de locatie. Wij toetsen het programma van wensen aan het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en overige regelgeving.

Stap 2 - Voorlopig ontwerp

Nu we weten wat u wilt bouwen en waar dat moet komen, gaan wij, samen met een werkgroep van de vereniging, een ontwerp voor u maken.
We beginnen met een plan voor de verkaveling en het stedenbouwkundig ontwerp. Alle kopers moeten natuurlijk een goede plek krijgen op het kavel of in het gebouw. Vervolgens zullen wij verschillende ontwerpen msken van de woningen die wij presenteren aan de kopersgroep. Dit ontwerp bestaat vaak uit een basiswoning die uitgebreid kan worden met allerlei opties, zoals een erker, uitbouw, dakkapel of zelfs een hele extra verdieping.
Van deze ontwerpen en opties maken wij globale een kostenraming.
Als er door de vereniging een ontwerp gekozen is gaan wij met alle kopers afzonderlijk aan tafel om de individuele woning te ontwerpen.

Stap 3 - Definitief ontwerp

In deze fase gaan we het ontwerp verder uitwerken. Er moeten materialen en kleuren gekozen worden. Verder wordt er bepaald welke bouwkundige installaties, zoals verwarming en ventilatie, er in de woningen komen.
Al deze zaken hebben invloed op het uiterlijk, de prijs en de duurzaamheid van de woningen. Wij zullen al deze aspecten voor u inzichtelijk maken, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.
In deze fase wordt er ook een constructeur ingeschakeld die de constructieve uitgangspunten bepaalt.
Na opnieuw een één-op-één overleg met de kopers heeft het project en de woning zijn definitieve vorm gekregen en kan een er duidelijke begroting gemaakt worden.
Er is nu een definitief ontwerp van de woningen waarin alle wensen van de kopers verwerkt zijn, passend binnen het budget.

Ervaring met meer dan 300 CPO woningen.

Wilt u weten wat wij hebben ontworpen, bekijk dan ook eens ons portfolio van de meest recente CPO projecten

Stap 4 - Aanvraag bouwvergunning

Om te mogen bouwen heeft u een vergunning nodig. Hiervoor is het noodzakelijk de plannen te laten toetsen door de gemeente. De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en of het past binnen het bestemmingsplan. Dit is de aanvraag Omgevingsvergunning (voorheen aanvraag bouwvergunning).
Voor de aanvraag is het noodzakelijk dat er naast de benodigde tekeningen, ook berekeningen van daglicht, ventilatie en energieprestatie aangeleverd worden. Deze tekeningen en berekeningen zullen wij voor u verzorgen.
De constructeur zal de benodigde constructie berekeningen en tekening aanleveren.
De procedure voor een aanvraag bouwvergunning duurt 8 weken tot afgifte, hierna is de vergunning na 6 weken onherroepelijk en mag er gebouwd worden.

Stap 5 - Aanbesteding

Voor de bouw heeft u een aannemer nodig. U kunt uiteraard ook zaken zelf uitvoeren, maar het is wel verstandig om in ieder geval het casco van de woningen door één aannemer te laten uitvoeren.
Voor het contracteren van een aannemer moeten er contracttekeningen gemaakt worden. Daarnaast moet er een geschreven technische omschrijving of bestek gemaakt worden, Hierin worden de algemene voorwaarden voor de bouw en de omschrijving van de werkzaamheden en materialen vastgelegd. Dit document zullen wij samen met de kopersgroep opstellen.
Voor de aannemersselectie worden verschillende aannemers gevraagd een begroting te maken. Na een controle door ons zal, in de meeste gevallen, de goedkoopste aannemer de opdracht krijgen. Eventuele bezuinigingen zullen in een nota van wijzigingen aan het contract toegevoegd worden.
Nu kunt u naar de notaris om de aanneemovereenkomst en de grondoverdracht te regelen.

Stap 6 - Bouw

Na vaak een klein jaar van plannen maken gaat nu echt de schop in de grond!
Om op een juiste manier te kunnen bouwen heeft de aannemer werktekeningen nodig. Wij zullen deze werktekeningen maken. Deze tekeningen bestaan uit gemaatvoerde plattegronden, gevels en doorsnedes aangevuld met detailtekeningen.
Tijdens de bouw zullen wij als directievoerder optreden namens de vereniging. Dat betekent dat wij toezien dat de aannemer de werkzaamheden volgens contract uitvoert en dat hij zich aan de planning houdt. Wij zitten de maandelijkse bouwvergaderingen voor en zorgen voor de verslaglegging daarvan.
Omdat wij niet wekelijks op de bouwplaats rondlopen is het verstandig een opzichter aan te stellen die het dagelijks toezicht verzorgt. Wij zullen de opzichter aansturen.
Als alle bouwwerkzaamheden afgerond zijn begeleiden wij de oplevering en krijgt u de sleutel van uw woning. Vanaf dit moment bent u eigenaar van uw huis en kunt u deze verder afwerken en verhuizen naar uw droomwoning!